Mecenasi Wystawy

Deutsche Bank

Deutsche Bank

Deutsche Bank PBC S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji.

Grupa Deutsche Bank od wielu lat angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne, naukowe
i kulturalne kierując się zasadą "Giving more than just money". Działania spod znaku społecznej odpowiedzialności biznesu to inwestycja w społeczeństwo, i pośrednio – również w przyszłość Banku. Celem wszystkich tego rodzaju aktywności jest budowanie kapitału społecznego. W ramach międzynarodowych struktur Banku działa założona w 1995 roku Fundacja Deutsche Bank, finansująca projekty społeczne i kulturalne na całym świecie. W Polsce Deutsche Bank PBC S.A. jest partnerem unikatowych projektów muzycznych, a także inicjatorem cyklu koncertów Deutsche Bank Invites z udziałem wybitnych artystów jazzowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Bank wspiera również organizacje działające na rzecz dzieci, pomaga też na stałe 8 Domom Dziecka i Małego Dziecka. Od kilku lat Deutsche Bank współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem (w tym roku angażując się wraz z pracownikami i spółkami całej Grupy w Polsce w akcję pomocy dla powodzian) i Fundacją ORIMARI (wspierając kampanię społeczno-edukacyjną na rzecz profilaktyki chorób u dzieci). Globalnie Grupa Deutsche Bank od lat angażuje się także
w działania wspierające ochronę środowiska. W tym właśnie celu utworzony został specjalny Komitet na Rzecz Ochrony Środowiska (Environmental Steering Committee), którego celem jest realizacja i synchronizacja działań zwiększających pozytywne oddziaływanie Banku na środowisko naturalne. Jeden z "zielonych oddziałów" Deutsche Bank PBC otrzymał w tym roku pierwszy
w Polsce prestiżowy Certyfikat LEED Gold, który przyznawany jest budynkom spełniającym najwyższe wymagania w zakresie rozwiązań ekologicznych. Więcej na: www.deutsche-bank-pbc.pl

Pilkington

Pilkington

Grupa NSG jest międzynarodowym koncernem, który produkuje i przetwarza produkty ze szkła
na potrzeby branży budowlanej i motoryzacyjnej oraz działa w sektorze wysoko specjalistycznych szkieł, takich jak włókno szklane, cienkowarstwowe elementy fotowoltaiczne. W Polsce Grupa jest reprezentowana przez Pilkington Automotive Poland, Pilkington IGP oraz Pilkington Polska, które łącznie zatrudniają blisko 2000 pracowników. www.pilkington.pl

Gorąco dziękujemy Domowi Spotkań z Historią (DSH) w Warszawie za pomoc logistyczną w organizacji konferencji prasowej i pomoc techniczną przy organizacji wystawy.
Bardzo serdecznie dziękujemy także firmie Grupa 7, wykonawcom konstrukcji wystawy, za szybką interwencję i naprawę elementów,
które uległy uszkodzeniu w czasie silnych burz w Sandomierzu 15 i 16 sierpnia.

Patroni Medialni

Patronat Honorowy

Sandomierz Urząd Miejski
w Sandomierzu